Editorial Board

Dr. M.G.Pawar Dr.Pratima Shenoi Dr.Ashok Karia
Dr. Ramreddy Yeltiwar Dr. Alka Dive Dr. Mahalaxmi
Dr. M. B. Phadnaik Dr. Sangeeta Wanjari Dr. Rahul Bhowate
Dr. N. G. Toshniwal Dr. Sindhu Ganvir Dr. Neeraj Gugnani
Dr. Mukul Padhye Dr. Minal Choudhary Dr. Sanjana Nayar
Dr. Deshraj Jain Dr. Usha Radke Dr. Ravi Batra
Dr. Swatantra Agrawal Dr. Ramesh Kohad Dr. Suhas Vaze
Dr. R. S. Sathawane Dr. K. S. Banga Dr Akshaya Bhargava
Dr. Arun Dodamani Dr. K. A. Mustafa Dr. Bharat Shetty
Dr. Reena Kumar Dr. J.T.Nainani Dr. Vikas Karambelkar
Dr. R. M. Zade Dr. Vinod Patni Dr. K.S.Dwijendra
Dr. Rajashri Kolte Dr.S.R.Shenoi Dr. Arun Dodamani